Cursuri Finantate in UK: London, Manchester, Birmingham!

Alegeti calificarea care iti poate schimba viata!

Email: [email protected]

-->

BulgarianEnglishItalianPolishRomanianRussian

Echivalarea Diplomelor in UK

Echivalarea Diplomelor in UK, Cursuri Finantate si NVQ in UK – Londra – Anglia

Servicii pentru romani, NVQ si Cursuri Finantate de stat in UK – Londra – Anglia.

Recunoaşterea Diplomelor in Anglia, Cursuri, Calficari si NVQ in Londra – UK – Anglia

Descriere

Recunoaşterea Diplomelor şi Certificatelor de Studii din România în UK

In prezent în UK aveţi opţiunea de a vă fi recunoscute studiile la instituţia la care se face o aplicaţie, fie de către o instituţie specială precum UK NARIC.

Ce este UK NARIC şi cum se desfășoară echivalarea în cadrul ei?

Centrul Naţional de Recunoaştere Academică sau abreviat UK NARIC, vine de la The National Recognition Information Centre for the United Kingdom, reprezintă organizaţia care se ocupă cu echivalarea studiilor făcute în alte ţări. Procesul de echivalare costă între 54 – 188 lire sterline și durează maxim două luni.

Trebuie sa trimiteţi prin fax sau poştă cele de mai jos, după efectuarea plății și introducerea datelor personale:

  • Copii ale actelor de studii traduse în limba engleză;
  • Copii ale actelor de studii în limba română (diplome de studii);
  • Copii după invoice-ul cu numărul de referinţă (acesta este trimis pe email după completarea aplicaţiei şi începe cu seria de cifre 2000…..).
  • Plic autoadresat şi timbrat corespunzător dacă nu aţi optat pentru acesta atunci când aţi făcut plata online (scrisoarea de echivalare va fi expediată în regim normal dacă nu faceţi asta);
  • Scrisoare de intenţie cu detaliile dvs de contact, specificând şi motivul pentru care doriţi să va echivalaţi studiile;

Puteți aplica pentru Translation Waiver (trimiţând copii în limba română ale calificărilor pe care le aveţi) dacă nu aveți diplomele din România traduse de către un traducător autorizat. Acest serviciu va costă 84 de lire, dar vă sfătuim apelați la un traducător autorizat deoarece unele instituţii vă vor cere acest lucru.

Diploma de Master sau Suplimentul Diplomei de Licenţă ce sunt redactate în două limbi străine, sunt considerate documente oficiale la UK NARIC și în UK au valoarea unei traduceri autorizate.

General Ordinary Bachelor Degree este în UK echivalentul diplomei de licență din România. Pentru că sistemul de notare este diferit, UK NARIC nu poate oferi echivalări ale notelor, mediilor sau ai anilor de studii aici.

Recunoaşterea studiilor prin intermediul instituţiei de învăţământ sau asociaţiei profesionale britanice

În UK, în general universităţile au propria comisie ce examinează dosarele şi stabilesc în ce proporție trebuiesc echivalate studiile, având libertatea de a-şi stabili propriile criterii de admitere a studenţilor străini.

Dacă doriţi să aplicaţi pentru programe postuniversitare trebuie să contactaţi direct instituţiile de învăţământ superior din UK la care doriţi să urmați cursurile. Cei doar cu diploma de bacalaureat pot aplica pentru studii universitare la nivel de licenţă, de tipul Bachelor Degree, prin serviciul UCAS – Universities and Colleges Admissions Service.

Dacă aplicaţi pentru studii postuniversitare, lucru sau recunoaşterea unei calificări profesionale, Suplimentul ce este ataşat diplomei universitare, redactat într-o formă standardizată vă facilitează recunoaşterea calificărilor între statele semnatare ale Convenţiei de la Bologna și vă poate fi util. În cazul că aţi absolvit înainte de instituirea legii Bologna, va trebui să traduceţi în limba engleză foaia matricolă eliberată de universitatea dvs.

Care sunt actele de echivalare eliberate de UK NARIC ?

Certificatul de Echivalare  și  Scrisoarea de Echivalare – vă sfătuim să acționați în echivalarea diplomelor obţinute deoarece vă garantează recunoaşterea studiilor în instituţii şi traducerea abilităţilor obţinute, specifice unor ocupaţii, deși o mare parte din instituții acceptă diplomele traduse la un traducător autorizat.

În vederea echivalării studiilor, cele două documente sunt principalele acte de care aveţi nevoie și vă sfătuim ca înainte de aplicare pentru unul dintre servicii să sunaţi la UK NARIC şi să verificaţi nivelul studiilor dvs. Puteți apela nr. de telefon 0044 (0) 1242 258621 sau 0044 (0) 871 330 7033.

Procedura de echivalare a studiilor din România în UK

Echivalarea studiilor se face prin intermediul Centrului Naţional de Informare și Recunoaştere Academică – UK NARIC și dacă aplicaţi şi plătiți online durează circa 5-10 minute.

După efectuarea plăţii și finalizarea aplicaţiei online, trimiteţi prin fax sau poştă următoarele documente:

  • fotocopii ale diplomelor traduse în limba engleză.
  • copie după invoice-ul cu numărul de referinţă ce vă este trimis pe email după completarea aplicaţiei online și începe de regulă cu 2000. Taxa de echivalare standard (Statement of Comparability) costă 55,20 lire sterline.
  • fotocopii ale diplomelor în limba română (diplomă de studii + foaie matricolă).
  • o scrisoare de intenţie cu detaliile de contact, precum şi motivul pentru care doriţi să vă echivalaţi studiile.

Veţi fi nevoiți să plătiți o taxă de 91.20 lire dacă nu aveţi traduceri autorizate în limba engleză, plată necesară achitării serviciilor de interpretare internă. Acest serviciu de echivalare se numește Statement of Comparability with TWS (Translation Waiver Scheme).

Pentru echivalare se pot trimite la UK NARIC toate calificările pe care le deţineţi de tipul calificărilor academice sau profesionale precum certificate de absolvire a cursului de formare profesională, certificate de competenţe profesionale, certificate de calificare, atestate profesionale din ciclul licean, etc.

Fotocopii ale traducerilor autorizate sunt suficiente, nefiind nevoie să trimiteţi varianta originală a diplomelor. Pe site-ul celor de la UK NARIC puteți găsi modelul unei scrisori de echivalare.

De la data primirii tuturor documentelor solicitate și efectuării plăţii, întregul proces durează 10-15 zile lucrătoare.

Echivalarea Diplomelor in UK, Cursuri Finantate si NVQ in UK – Londra – Anglia

Servicii pentru romani, NVQ si Cursuri Finantate de stat in UK – Londra – Anglia.

Recunoaşterea Diplomelor in Anglia, Cursuri, Calficari si NVQ in Londra – UK- Anglia

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.